Thanks Thanks:  10
Likes Likes:  4
Results 1 to 1 of 1

Thread: Regulament Forum si Shoutbox

 1. #1

  Default Regulament Forum si Shoutbox

  RO


  01. Inainte de a posta folosiţi funcţia search a forumului !
  02. Evitaţi posturile offtopic !
  03. Este interzisă postarea de keys sau softuri ce conţin keys .
  04. Fără payservere !
  05. Este interzisă postarea oricărui tip de soft ce incalcă dreptul de autor (fără licenţă), precum şi "serial number" sau "cracks" pentru aceste softuri .
  06. Se permit doar link-uri către pagini ce nu deţin o descărcare directă; astfel, fiecare utilizator va decide descărcarea respectivelor informaţii pe propria răspundere .
  07. Nu se acceptă link-uri sau reclame la alte forumuri, blog-uri, upload-uri şi chat-uri româneşti care au conţinut asemănător .
  08. Nu sunt admise clonele. Cei care işi vor face mai mult de un username vor primi ban permanent !
  09. La secţiunea Shoutbox se pot discuta doar aspecte nerelevante cu rubricile forumului .
  10. Nu spamaţi forumul sau shoutbox-ul !
  11. Nu se admit semnături sau avatare ofensatoare sau care incalcă alte reguli ale forumului .
  12. Nu se admite quote(citat) pentru posturi consecutive .
  13. Incercaţi să mentineţi forumul la nivel tehnico-educaţional şi de bună inţelegere intre membrii lui .
  14. Vorbiţi civilizat şi cu respect .
  15. Fără politică, pornografie sau rasism .
  16. Secţiunea <Cards Testing Forum> este creată in scopul efectuării testelor personale şi nicidecum pentru a viziona gratis canalele codate ale diferiţilor provideri. Respectaţi regulile specifice secţiunii .
  17. Nu solicitaţi şi nu oferiţi schimburi de linii de sharing sau cache pe forum, cu excepţia secţiunii <Free NewCamd Relations> unde se postează doar servere newcamd free de test .
  18. Folosiţi PM in comunicarea personală cu alţi useri .
  19. La secţiunea Shopping respectaţi regulile specifice secţiunii .
  20. Moderatorii nu sunt obligaţi să comunice mutarea, editarea sau ştergerea posturilor acelor utilizatori ce nu respectă regulile acestui forum. Cu toate acestea, o pot face dacă consideră acest lucru oportun .

  RSP Team işi rezervă dreptul de a selecta membrii forumului !  In funcţie de gravitatea faptei, in oricare dintre cazurile menţionate mai sus, se poate recurge la următoarele sancţiuni:
  1 - Avertisment
  2 - Ban 1 zi
  3 - Ban 3 zile
  4 - Ban 10 zile
  5 - Ban 30 de zile
  6 - Unlimited Ban/Ban IP

  Banarea va putea fi ridicată numai de un administrator al forumului. Folosiţi e-mail : sateliti.info@gmail.com  ...........................................................................................  EN  01. Before posting use the search function of the forum !
  02. Avoid off topic posts.
  03. Posting k-e-y-s or software that contains k-e-y-s are forbidden.
  04. No payservers !
  05. Posting any type of software that infringe copyright (unlicensed) and <serial number> or <cracks> for these software is forbidden.
  06. It is allowed only links to pages that do not have a direct download, so every user will decide what to download on his own responsibility.
  07. We do not accept links or advertisements to other forums, blogs, uploads and Romanian chats with similar content!
  08. No clones! Those who have more than one username will be banned!
  09. Shoutbox section is a place to discuss issues unrelated to the Forum sections.
  10. Don't spam the forum or shoutbox!
  11. No offensive signatures and avatars are allowed or who violates other rules of the forum.
  12. It is not allowed quote for consecutive posts!
  13. Try to keep the technical level of forum and understanding between members.
  14. Talk civilized and respectful!
  15. No politics,porn or racism!
  16. The section .:: Cards Testing Forum ::. is created in order to perform personal tests and not to watch for free scrambled channels of different providers.Follow specific rules of the section.
  17. Do not ask or offer lines,cache for cardsharing on the forum ,except section .:: Free Newcamd Relations ::. where you can post only free testing newcamd servers.
  18. Use PM for personal issues.
  19. In the Shopping section follow specific rules of the section.
  20. Moderators are not required to communicate moving, editing and deleting posts to those users who do not respect the rules of this forum, however they can do this if it consider it's appropriate.

  RSP Team reserves the right to select the forum members!
  Depending on the seriousness of the offense, in any of the cases mentioned above, we can use the following sanctions:
  1 - Warning
  2 - Ban 1 day
  3 - Ban 3 days
  4 - Ban 10 days
  5 - Ban 30 days
  6 - Unlimited ban/IP ban

  - Banned accounts can be reactivate by an administrator! Use email address: sateliti.info@gmail.com
  Last edited by zildan; 27-07-14 at 17:48.


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •